• Kontakt    
Sieć Wspierania
Organizacji
Pozarządowych
 
SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - lista członków


Nowa domena
dsb.dobremiasto.com


  

W związku z rozpoczęciem likwidacji podajemy nazwę i adres stowarzyszenia:

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych w Likwidacji

ul. Fabryczna 4A
11-040 Dobre Miasto

01. lutego 2014

AKTUALNOŚCI:

Stopa bezrobocia w sierpniu 2007 roku spadła do 12,0 proc. z 12,2 proc. w lipcu tego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2007 r. wyniosła 1.821,9 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 34,2 tys. osób (tj. o 1,8 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 589,8 tys. (przed rokiem notowano jej spadek o 371,7 tys.).

W stosunku do lipca 2007 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w pomorskim (o 3,4 proc.), lubuskim (o 3,2 proc.), wielkopolskim (o 3,1 proc.) oraz dolnośląskim (o 2,6 proc.).

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,2 proc.), zachodniopomorskim (17,0 proc.), kujawsko-pomorskim (15,6 proc.) oraz świętokrzyskim (15,2 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,8 proc.), małopolskie (9,2 proc.) oraz mazowieckie (9,8 proc.).

Według danych GUS do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 204,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 16,8 tys. mniej niż w lipcu 2007 r. i o 14,8 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 159,9 tys. osób, tj. 78,1 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem - 77,1 proc., przed rokiem - 74,9 proc.).


Szacunkowa stopa bezrobocia w Gminie Dobre Miasto na koniec m-ca sierpnia 2007 r. : 10,34%

- szacunkowa stopa bezrobocia: na wsi 11,82%, w mieście 9,59%
- szacunkowa stopa bezrobocia: kobiet 12,90% , mężczyzn 7,87%

Obliczono na podstawie:
- danych GUS o liczbie ludności na 30/06/2006,
- zestawień UPPO Filia w Dobrym Mieście, stan na 31.08.2007.


Dane o województwie warmińsko-mazurskim (lipiec 2007 r.):

 • ludność (stan w dniu 31 III 2007) - 1426,7 tys. osób
 • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 100,5 tys. osób
 • stopa bezrobocia - 19,4%
 • liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca) - 128
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 142,8 tys. osób
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 2311,87
 • liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez rolników indywidualnych) - 112,0 tys.
Źródło: GUS

W marcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,5 proc., z 14,9 do 14,4 proc. Resort pracy spodziewa się, że że korzystny trend na rynku pracy utrzyma się do jesieni.

W marcu bez pracy pozostawało 2 mln 233 tys. Polaków. Bezrobotni skorzystali głównie na tym, że w marcu o 40 proc. - w porównaniu do miesiąca poprzedniego - wzrosła liczba ofert pracy.

Tak duży spadek przekroczył prognozy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej resort planował spadek bezrobocia do 14,7 proc.

Od 2007 roku bezrobotni zakładający spółdzielnię socjalną będą mogli złożyć wspólny wniosek o dofinansowanie do PUP.

Bezrobotni, którzy założą spółdzielnię socjalną, będą mogli od 2007 r. składać do starosty wspólny wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W tej chwili wniosek o dofinansowanie każdy bezrobotny - każdy składa indywidualnie.

Będzie też można inaczej wydać przyznane środki. Do tej pory wszystkie pieniądze należało spożytkować przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Teraz będzie można sfinansować wydatki poniesione do 30 dni po rozpoczęciu działalności.

Zmiany przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - dotyczą rozporządzenia z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. nr 236, poz. 2002).

Więcej: "Bezrobotni mogą składać wspólne wnioski", Gazeta Prawna z dn. 12 grudnia 2006.

Ze względu na problemy ze stroną internetową naszego stowarzyszenia, z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana adresów poczty e-mail.

Nowy adres e-mail: stowarzyszenie@dsb.neostrada.pl.


Podstawowy adres strony internetowej pozostaje bez zmian, to znaczy: http://dsb.neostrada.pl
Ponadto dodaliśmy nowe przekierowanie na naszą stronę: http://dsb.dobremiasto.org.

Za utrudnienia z dostępem do naszej strony i brak odpowiedzi na listy wysłane na stary adres pocztowy, przepraszamy. Pozostałe zmiany adresów można znaleść w zakładce O nas.

Nasze stowarzyszenie wzięło udział w zorganizowanej przez Urząd Miejski w Dobrym Mieście "Giełdzie Pracy". Na efekty będzie trzeba jeszcze poczekać. W dziale ogłoszenia Praca - dodaliśmy nowe oferty pracy, zgłoszone przez pracodawców z Dobrego Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.

Firma "Orion" zatrudni: tokarza, 3 spawaczy, 6 ślusarzy oraz 2 pracowników bez kwalifikacji (pomoc). Umowa o pracę na czas określony: 3 - miesiące (umowa próbna), jedna zmiana. Wymagania - znajomość podstaw rysunku technicznego.
Adres: 11-040 Dobre Miasto, ul. Spichrzowa 1
Kontakt: p. Andzej Rogalski - tel. 502 408 998 lub p. Januszkiewicz - tel. 089 615 37 57

Informujemy, że Urząd Miejski w Dobrym Mieście planuje zorganizowanie kolejnej GIEŁDY PRACY, która planowana jest na
26 stycznia 2006r. w godzinach 10 00 - 12 00 w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Górnej w Dobrym Mieście.

Głównym celem zorganizowania takiego spotkania jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz poinformowanie o wymaganiach stawianych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy.
Podczas spotkania wystawione będą oferty pracy największych dobromiejskich przedsiębiorców i instytucji, które poszukują pracowników w różnych zawodach.

Źródło: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, pismo PR-9031/1/2006

Pracujesz na stałą umowę? Masz szczęście. Z roku na rok ubywa osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że zatrudnionych na stałe w trzecim kwartale 2005 roku było 7 mln 766 tys. osób. W analogicznym kwartale 2003 roku stałych pracowników było o ponad 200 tys. więcej. Natomiast, jak podała Gazeta Prawna, w 2000 roku na umowę na czas nieokreślony zatrudnionych było 9 milionów 908 tys. pracowników. Statystyki GUS pokazują również, że w 2005 roku o prawie 800 tys. w porównaniu do 2003 roku wzrosła liczba pracujących dorywczo.

Jedną z form zatrudnienia coraz bardziej popularną na rynku pracy staje się umowa o dzieło. Dlaczego? Są dwa powody. Jednym z nich jest to, że pracujący na umowę o dzieło najczęściej padają ofiarami nieuczciwych pracodawców – łatwiej ich zwolnić, nie trzeba opłacać im składek ZUS-owskich, zapewniać urlopów a przy tym pracują w tym samym trybie co pracownicy etatowi i nie buntują się, bo na ich miejsce jest przecież dziesięciu następnych kandydatów. Z drugiej strony umowa o dzieło sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Oczywiście tylko wtedy, jeśli jest zawarta legalnie.

Zapraszamy do lektury. Pełna treść Raportu WP.

Źródło: wp.pl

Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 17,6% wobec 17,3% w listopadzie, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, cytowanych przez Radio Pin.

Stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 2005 roku 17,3%, czyli bez zmian wobec października i wobec 18,7% rok wcześniej.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2.722,8 tys. osób, czyli wzrosła o 10,7 tys. osób w ciągu ostatniego miesiąca. Spadek liczby bezrobotnych w ujęciu rocznym wyniósł 219,8 tys.

Dane o województwie warmińsko-mazurskim (listopad 2005 r.):

- ludność (stan w dniu 30 IX 2005) - 1428,5 tys. osób
- bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 148,3 tys. osób
- stopa bezrobocia - 27,1 %
- liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca) - 185
- przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 132,4 tys. osób
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 2047,56 zł
- liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez rolników
indywidualnych) - 109,9 tys.

Źródło: GUS w Olsztynie

Czas na podatki za 2005 rok. Udostępniamy Państwu bezpłatny program Rozliczenie Roczne podatki.pl, umożliwiajacy wypełnienie i wydrukowanie deklaracji podatkowych wraz z załącznikami, tytułem rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy 2005.

Zalety programu:
- mechanizm podpowiadania - przenoszenia wyliczonych wartości,
- dostęp do systemu szczegółowych wyjaśnień i podpowiedzi, przygotowany przez redakcję podatki.pl,
- moduł weryfikacji błędów rachunkowych,
- dostęp do bieżącej aktualizacji programu przez Internet,
- przyjazny i czytelny interfejs użytkownika;

Producentem programu jest:
"TaxNet Sp. z o.o. w Tychach, e-mail: podatki@podatki.pl, adres www: http://podatki.pl."
Strona domowa programu. Plik do pobrabia: rr2005.exe (1,6MB).

W województwie warmińsko – mazurskim, utrzymuje się tendencja spadkowa poziomu bezrobocia. We wrześniu bieżącego roku, odnotowano najniższą od 2001 roku liczbę bezrobotnych pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Wynosiła ona 148 986 osób i była niższa o 940, tj. o 0,6% niż w sierpniu. Od początku roku 2005, bezrobocie w regionie spadło o 13 375 osób ( o 8,2% ), tj. o 1,2 punkty procentowe więcej niż w analogicznym okresie 2004 roku ( odpowiednio: 12 020 osób i 7,0%) W odniesieniu do września 2004 roku, liczba bezrobotnych jest niższa o 9 424 osoby, tj. o 6,0%. Więcej informacji na sronie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

W dniu 18.11.2005r. w godz. 0900 - 1200 w Urzedzie Pracy Powiatu Olsztynskiego Filia w Dobrym Mieście ul. Fabryczna 6 odbędzie się:

GIEŁDA PRACY

 • Rodzaj zatrudnienia: oferta pracy stałej
 • Miejsce pracy: Olsztyn i Ostróda
Pracodawca zapewnia:
 • transport do miejsca pracy i z powrotem
 • satysfakcjonującą pracę w dynamicznie rozwijającej się 300 - osobowej firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do włożonego wysiłku
 • stabilizację zatrudnienia wynikającą z zapenieniem frontu prac budowlanych

Firma poszukuje:
murarzy, szpachlarzy, tynkarzy, zbrojarzy, cieśli, pracowników do suchej zaprawy, pracowników do docieplania, operatorów koparko - ładowarki, operatorów pomp do betonu, operatorów dźwigu - uprawnienia od 18 ton, elektromechaników samochodowych.

Szczegółowych informacji na temat w/w oferty udziela Urząd Pracy w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, tel. 616 11 29, pośrednictwo pracy.

Źródło: Urząd Pracy Powiatu Olsztynskiego Filia w Dobrym Mieście

Stan zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31.08.2005 r.
w układzie terytorialnym

Wyszczególnienie gminZarejestrowaniZ prawem do zasiłku
ogółemw tym kobietogółemw tym kobiet
Ogółem UPPO Olsztyn z tego:1051058662096891
m. i gm. Barczewo1492851298141
m. i gm. Biskupiec 18951081378143
m. i gm. Dobre Miasto1325759309154
gmina Dywity59031812043
gmina Gietrzwałd4622529133
m. i gm. Jeziorany84947515361
gmina Jonkowo5112798738
gmina Kolno4382358022
m. i gm. Olsztynek1289686235102
gmina Purda80846115072
gmina Stawiguda3812069744
gmina Świątki4702639838

Źródło: UP Powiatu Olsztyńskiego

DOBROMIEJSKIE STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH

ogłasza nabór kandydatów na kursy kwalifikacyjne w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą:

"Centrum Kształcenia i Aktywizacji Bezrobotnych"

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego filia w Dobrym Mieście zapraszamy do uczestnictwa w następujących kursach:

 • OPIEKUNKA DZIECI I OSÓB STARSZYCH
   
 • MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
   
 • AGROTURYSTYKA - SPOSOBEM NA DODATKOWY DOCHÓD NA WSI
   
 • KOMPUTER W MAŁEJ FIRMIE - PODSTAWY OBSŁUGI I APLIKACJI BIUROWYCH - dla uczestników kursów kwalifikacyjnych
   
 • KURS NAUKI PODSTAW JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO - dla uczestników kursów kwalifikacyjnych

Zapisy oraz informacje o możliwościach udziału w kursach i ich programie w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego filia w Dobrym Mieście ul. Fabryczna 6 lub Dobromiejskim Stowarzyszeniu Bezrobotnych ul. Olsztyńska 2 (kino MGOK) w Dobrym Mieście pn. - pt. godz. 800-1400 tel. 616-13-37

Na stronie www.pozytek.gov.pl pojawiła się długo oczekiwana lista rankingowa 416 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Lista zostanie uzupełniona o projekty, które decyzją RDPP zostały skierowane do oceny III eksperta i otrzymają kwalifikującą liczbę punktów.

Lista rankingowa - plik w formacie xls 84KB. Pozycja DSB: 163

Dopiero po 20 lipca 2005 roku organizacje, które znalazły się na liście rankingowej FIO dowiedzą się o wysokości przyznanej dotacji. Wtedy bowiem mają się rozpocząć negocjacje na ten temat.

źródło: MPS, Ostatni komunikat z posiedzenia RDPP z 13/07/2005
Zakładam własną firmę.

Dla tych, którzy zamierzają uruchomić swoją własną firmę - krótki poradnik, przybliżający procedurę zakładania indywidualnej działalności gospodarczej.

Tutaj dowiesz się co, gdzie, jak i za ile należy załatwić, by zostać Przedsiębiorcą!

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

UWAGA: od 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy uzyskali możliwość załatwienia większości spraw związanych z rejestracją firmy w jednym okienku urzędu gminy. Udogodnienie to dotyczy załatwiania formalności opisanych w kroku pierwszym, drugim i czwartym.

Szczegóły znajdziesz w poszczególnych "krokach".

Kilka kroków do własnej firmy:

Źródło: msp.money.pl


Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Na koniec kwietnia br. bezrobocie w regionie ukształtowało się na poziomie 158 586 osób. W stosunku do marca br. obserwujemy spadek liczby bezrobotnych o 6 951 osób, tj. o 4,2%.

Wykres 1.Bezrobotni zarejestrowani w województwie warmińsko – mazurskim w latach 2002 – 2005

Wskaźnik stopy bezrobocia w województwie warmińsko - mazurskim jest najwyższy w kraju i na koniec kwietnia wynosił 28, 6%. W stosunku do marca bieżącego roku, wskaźnik stopy bezrobocia zmniejszył się o 0,9 pkt proc. w kraju obserwowano mniej korzystną tendencję - spadek do marca wynosił 0,5 pkt. proc. Wskaźnik stopy bezrobocia w regionie jest półtorakrotnie wyższy niż średni w kraju wynoszący w kwietniu 18,8%. W 17 powiatach stopa bezrobocia jest wyższa niż przeciętnie w województwie, z czego w powiecie gołdapskim przekroczyła 40 %. Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się miasta: Olsztyn – 11%, Elbląg – około 23,4% oraz powiat iławski. W porównaniu do 2004 roku, stopa bezrobocia na koniec kwietnia spadła o 1,2 punktu procentowego.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Od 1 maja br. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia dot. przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz ich wynagradzania.

Przypomnijmy - w rozumieniu kodeksu pracy „młodocianym” jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młode osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych mogą być zatrudniane jedynie w celu przygotowania zawodowego.

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz sposób wynagradzania młodych pracowników określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

W Dzienniku Ustaw Nr 53 poz. 472 opublikowano nowelę do ww. rozporządzenia. Nowelizacja dostosowuje jego treść do przepisów ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się na 2 sposoby, tj. poprzez:
- naukę zawodu bądź
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Dotychczasowe przepisy nie określały, do jakiego rodzaju zajęć można przyuczać młodocianego pracownika. Brak jednoznacznej regulacji pozwalał na prowadzenie przyuczenia do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Luka ta została zlikwidowana nowelizacją ust. 3 w § 1 rozporządzenia. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu - przyuczenie do wykonywania określonej pracy powinno przygotować młodocianego pracownika do zatrudnienia go w charakterze przyuczonego robotnika do prac związanych z nauką zawodu:
- wymienionego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
- a u pracodawców będących rzemieślnikami - również w klasyfikacji zawodów i specjalizacji dla potrzeb rynku pracy.

Nowela rozporządzenia nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Według zmienionego § 3a pracodawca powinien zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy będący rzemieślnikami zawiadamiają także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę pracodawcy.

Zmianie uległ również przepis § 8 pkt 1. Od 1 maja br. pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu powinien realizować program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego. Zapis ten odnosi się także do pracodawców, którzy zawarli z młodocianym umowę na czas określony.

Nowe brzmienie uzyskały przepisy § 11 ust. 2-4 oraz 6. Ujednolicono w ten sposób terminologię dotyczącą pokrywania przez pracodawcę kosztów egzaminów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania weszło w życie 1 maja br.

Do młodocianych, którzy w dniu wejścia w życie noweli odbywali przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zastosowanie mają przepisy sprzed nowelizacji.

Źródło: msp.money.pl Marzena Migatulska-Jacko

Olsztyńska Szkoła Biznesu zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rekrutacji w ramach działania 1.3 SPO RZL w schemacie B. Liczymy na współpracę Państwa przy rekrutacji (informowanie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych chcących założyć działalność gospodarczą o naszym projekcie, możliwość rozłożenia ulotek, przekazanie informacji o spotkaniu rekrutacyjno - informacyjnym). Projekt "Nadzieje Mazur" skierowany jest do bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia z pomysłem na własną działalność gospodarczą oraz szukających wsparcia w realizacji własnych pomysłów.
Sełniając prośbę Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, udostępniamy pełną treść nadesłanego dokumentu:
Strona 1   Strona 2. Zainteresowane projektem osoby zapraszamy do odwiedzenia naszego stowarzyszenia (ul. Olsztyńska 2) celem uzyskania szczegółowych informacji.

     1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593). Wprowadziła ona zmiany w systemie pomocy społecznej oraz możliwościach otrzymania pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. więcej...

Opracował: Prezes Dobromiejskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych Dariusz Gołębiowski

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych informuje, że od dnia 06.09.2004 (od poniedziałku do piątku) w godz. 9-14 będzie wydawać żywność z "Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Dla Najuboższej Ludności UE - PEAD", w/g listy ustalonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. Po odbiór żywności prosimy zgłaszać się do naszej siedziby - ul. Olsztyńska 2 (KINO).
więcej...


Miliony euro miały spłynąć do Polski po naszej integracji z Unią Europejską. Na razie jednak ów strumień grosza przypomina cienki strumyk górski i to taki, z którego nie każdy może się napić. więcej...

W dniu 2.09.2004 otrzymaliśmy w darze 9 par obuwia dziecięcego od firmy EURO-RAW z Dobrego Miasta. W miarę możliwości dostarczymy w/w obuwie dla osób które otrzymały wyprawki szkolne.

W dniu 30.08.2004r. zakupiono wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów za pieniądze pochodzące ze zbiórki publicznej organizowanej przez DSB. Z dniem 31.08.2004r. rozpoczęto wydawanie wytypowanym osobom wyprawki. Więcej informacji ...

Pełne wyniki przeprowadzonej ostatnio ankiety DSB, która miała na celu uzyskanie wiarygodnych informacji o lokalnym rynku pracy, możliwościach jego rozwoju z uwzględnieniem perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy. Więcej o wynikach ...

Na koniec lipca w gminie Dobre Miasto było zarejestrowanych bezrobotnych:

 • do 25 roku zycia - 390 osób
 • pozostających bez pracy do 24 miesięcy - 1121 osób
 • bez pracy powyżej 2 lat - 514 osób

Z tego z wykształceniem:

 • wyższym - 73 osoby
 • policealnym - 363 osoby
 • średnim - 100 osoby
 • zasadniczym - 512 osoby
 • gimnazjalnym - 587 osoby

Powyższe dane uzyskaliśmy z filii PU Pracy w Dobrym Mieście.

Więcej informacji na temat bezrobocia w gminie Dobre Miasto można przeczytać w artykula w dodatku Gazety Olsztńskiej "Nasza Warmia" z 12 sierpnia 2004 r.

Szkoła średnia to czas podejmowania ważnych decyzji życiowych. Większość z was pewnie właśnie teraz zdecyduje, czy będzie się dalej uczyć, czy podejmie pracę. Zamierzający pracować powinni wiedzieć, jakiej pracy będą poszukiwać, a ci, którzy przygotowują się do studiowania, muszą się zastanowić, jakie wykształcenie i jakie kwalifikacje chcą zdobyć. Aby podjąć tego rodzaju decyzje, trzeba umieć określić własne predyspozycje, ale też orientować się, jakie prawa rządzą rynkiem pracy. ,Warto wybierać zawody poszukiwane i zdobyć wykształcenie dające większą szansę na zatrudnienie. Więcej ...

Źródło: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Trwa druga edycja Programu Stypendiów Pomostowych, adresowanego do wymagającej szczególnego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich oraz małych miasteczek. Dotychczas, w dwóch edycjach programu, stypendium na I rok nauki na studiach dziennych otrzymało 2642 absolwentów szkół średnich. Fundatorzy programu - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Agencja Nieruchomości Rolnych (następca prawny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz koalicja 33 lokalnych organizacji pozarządowych - zgromadzili łącznie na dwie edycje ponad 10 mln. złotych.

Program Stypendiów Pomostowych powstał w odpowiedzi na trudny problem społeczny jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia.

Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, aby ułatwić uzdolnionej młodzieży pokonanie wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Stypendium wynosi 3800 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 380 zł. więcej...

1 czerwca 2004 r wchodzi w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowy akt prawny wprowadza zmiany m.in. w zasadach odbywania staży oraz daje możliwość skorzystania z tej najpopularniejszej formy aktywizacji zawodowej dużo większej liczbie młodych osób. więcej...

Dobromiejskie Stowarzyszenie Bezrobotnych uprzejmie informuje, że z dniem 2004-05-15 rozpoczyna na terenie gminy Dobre Miasto zbiórkę publiczną. więcej...